Coronavirus

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen. Citikliniken Senior – Citikliniken och Lugn&Ro, i Norrtälje startar ett mobilt primärvårdsteam tillsammans med Vårdbolaget Tiohundra för att avlasta Norrtälje Sjukhus under Corona-epidemin.   Coronaviruset framfart i Region Stockholm innebär stora utmaningar för regionens alla sjukhus. Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje har anpassat styrande regelverk i Region …

Senior med skarp blick

Vården hos Citikliniken Senior sparar viktiga vårdplatser i en pressad vård.

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar. Efter att en patient är färdigbehandlad på sjukhus skrivs denne ut från sjukhuset. Vid behov tar öppenvården över den fortsatta vården och rehabiliteringen av patienten. Ett gott omhändertagande av patienten i öppenvården minskar betydligt risken för återinläggning på …

Citikliniken Senior

Nära vård och omsorg för seniorer

Citikliniken Senior erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet I Citikliniken Senior håller vi samman vårdcentralens utbud med vården och omsorgen hemma vilket skapar en trygg och tillgänglig vård för våra äldre.   Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje och omsorgföretaget Lugn&Ro Vård och Omsorg bildar samarbetet Citikliniken Senior för att ge en bättre och nära vård med hög kontinuitet för våra …

Kontinuitet i äldreomsorgen

Lugn&Ro är en av de främsta vårdgivarna i Sverige gällande personaltäthet i äldreomsorgen enligt mätningar

Lugn&Ro erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet   Personaltätheten i Lugn&Ro´s äldreomsorg tillhör de främsta i Sverige enligt senaste mätningarna. Att uppnå en h​ög kvalitet inom vård och omsorg innebär att den bör vara personcentrerad och utgå från individen. En förutsättning för det är att vården och omsorgen är sammanhållen med hög kontinuitet eller personaltäthet dvs vårdpersonalen …

Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser och läkarkonsultation över video för privatbetalande kunder

Citikliniken Labs, som erbjuder hälsoanalyser på nätet, lanserar videokonsultation med läkare, citikliniken24, för att diskutera analysresultatet. Citikliniken Labs har nyligen lanserat hälsoanalyser på nätet vilka är anpassade för kvinnor och män. Citikliniken Labs erbjuder ca. 50 olika hälsoanalyser, specifika och mer sammansatta hälsoanalyspaket med utvalda hälsomarkörer. Nyligen lanserades exempelvis hälsoanalysen Feminea Hormon med fokus på kvinnans hormonstatus. Kunden kan enkelt …

Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalysen Feminea Hormon anpassad för kvinnor

Citkliniken Labs erbjuder hälsoanalysen Feminea Hormon som är en blodanalys med fokus på hormoner anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen. Analysen undersöker nivåer för könshormon och hormoner för ämnesomsättning och stress. Dessa hälsomarkörer kan ha påverkan på metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt allmän prestationsförmåga och hälsa. Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser över nätet där kunden kan välja specifika hälsomarkörer, hälsoanalyspaket …

Citikliniken Senior Provtagning

Citikliniken Sverige AB erbjuder hälsoanalyser online via Citikliniken Labs

Citikliniken Labs utvecklad av BraineHealth AB i samarbete med hälsocentralen Citikliniken Sverige AB erbjuder en mängd av hälsoanalyser med ett enkelt blodprov. Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser av både specifika hälsomarkörer och hälsopaket anpassade för män och kvinnor.  Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser över nätet där kunder kan välja specifika hälsomarkörer, hälsopaket anpassade för kvinnor och män eller fitness- och prestationspaket för …

Lugn&Ro (Citikliniken) är kvalitetscertiferad för personcentrerad vård och omsorg

Citikliniken Lugn&Ro är nu certifierade med kvalitet- och miljöstandard  ISO 9001 och 14001 av Svensk Certifiering Norden AB. Omfattning för certifieringen avser personcentrerad vård och omsorg.   Lugn&Ro Sverige, under namnändring till Citikliniken, har under hösten och vintern arbetat intensivt med att både kvalitets- och miljöcertifiera sin verksamhet. De verksamheter som ingår är både vårdvalet och kundvalet i Norrtälje. I …

Lugn&Ro – Formerar ett nytt Demensteam för Roslagen

Uppskattningvis lider ca 130 000 – 150 000 personer av en demenssjukdom och ca 20 000-25 000 personer insjuknar årligen och förväntas öka. Denna grupp behöver ett strukturerat omhändertagande över vårdgränserna. Lugn&Ro formaliserar ett nytt demensteam för Norrort och Roslagen. Demensteamet som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialpedagog har dessutom tillgång till vårdcentralens övriga resurser vari ingår …

Lugn&Ro – Öppnar ny SeniorMottagning i Norrtälje.

Lugn&Ro har sedan verksamheten startade fokuserat på att hålla samman vården för våra seniorer. Sammanhållen vård och omsorg kan man erbjuda då personalen tillåts att arbeta personcentrerat och med hög kontinuitet. Hög kontinuitet innebär en god organisatorisk förmåga att samordna och koordinera olika personalkompetenser. Detta är Lugn&Ro´s signum vilket dessutom alla mätningar har visat. Inom vården i Norrtälje har nu …