Diabetesvård

citikliniken senior

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar där nästan en halv miljard av jordens befolkning är drabbad. Det finns olika typer av diabetes och den vanligaste är diabetes typ 2. Risken att få diabetes typ 2 går att betydligt minska med bättre levnadsvanor. Oavsett typ av diabetes sänker man sina risker för allvarliga komplikationer vid god egenvård med samtidigt stöd av läkare och sjuksköterskor. Vår mottagning stödjer dig med egenvården och tillsammans sätter vi mål för att undvika eller minimera komplikationer.

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

- Citikliniken Senior stödjer dig för en god livsstil som en del i din diabetesvård.

Välkommen till vår diabetesmottagning

citikliniken senior

Vår diabetesmottagning hjälper dig att övervaka och kontrollera din diabetes. Mottagningen drivs av våra diabetessköterskor i team med din husläkare. Vi följer det nationella vårdprogrammet och har implementerat programmet enligt regionala riktlinjer från Region Stockholm.

Övervakning av diabetes

En bra kontrollerad diabetes minskar sena negativa effekter av sjukdomen. En god kontroll av långtidssockret är därför centralt i behandlingen. Att följa diabetes-teamets kostråd och medicinering ger en bra kontroll av din diabetes. Diabetessjuksköterskan hjälper dig under året med stöd, rådgivning och hjälpmedel.

Öppettider vardagar mellan kl 8-17

Mottagningen är normalt öppet samma tider som vårdcentralen.

Du kan boka tid till mottagningen eller få svar på andra frågor via 1177 Vårdguiden eller ringa oss.

Hur hälper vi dig på vårdcentralen?

Din husläkare bedömer och följer upp din status minst en gång årligen. Din diabetessköterska hos oss arbetar i team med medicinskt ansvarig läkare och övrig personal för att din diabetesvård ska bli så bra som möjligt.

Vård Hemma

När du har svårt att ta dig till vårdcentralen kan vi hjälpa dig med din egenvård i hemmet, men även ta sjukvårdsansvaret.

Vårdcentralen och hemsjukvården är sammanhållen hos oss.

Många delar av vad vi gör på vårdcentralen kan vi också hjälpa dig med hemma.

I vår kontinuerliga diabetesvård ingår

Förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Hjälp med utbildning, inställningar och råd

Medicinska provtagningar

Kvalificerad rådgivning om kost och motion

Drop-in för blodtryckskontroller

Kontroll av din blodsockermätare

Bevakning av hälsotillstånd och stöd med livsstilsförändringar

Bokning av ögonbottenfotografering

Kontroll av fotstatus m.m

- Seniormottagningen är anpassad för dig som är 75+

Mottagning för seniorer 75+

citikliniken senior

Ring bara 020 - 118 118 och dröj kvar så kommer du i kontakt med din egen vårdkontakt på vår mottagning.

Seniormottagning

För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi en Seniormottagning anpassad för 75+ och som även håller samman din vård och omsorg i hemmet och är helt integrerad med hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehab samt vårt demensteam vi behov.

Vi gör hjärt-kärl utredningar, lungfunktion och hanterar din diabetes samt mycket mera.

Vi erbjuder också privatvård om du så önskar. Självklart kan du också enkelt boka tid på nätet och läsa din journal och recept. Det går bra att boka tid med vår online läkare.

Region Stockholm

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och erbjuder vårdcentralens fulla kompetens med utredning, diagnostik och behandling.

Karolinska

Vi har ett fullt utrustat laboratorium för medicinska provtagningar och samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vård och Omsorg

citikliniken senior

En sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för dig som är 65+

VårdcentralCITIKLINIKEN SENIOR
HemvårdCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorserviceCITIKLINIKEN SENIOR

Seniorportaler

citikliniken senior

Besök gärna våra exklusiva portaler Seniorbutiken, Seniorrådet och Seniorakademin.

SeniorbutikenCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorrådetCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorakademinCITIKLINIKEN SENIOR