Ta hand om ditt hjärta!

citikliniken senior

Vi gör olika typer av hjärt- och kärlutredningar såsom medicinska blodprovstagningar, remisser för medicintekniska undersökningar och klinisk fysiologi m.m. Självklart så lyssnar vi på ditt hjärta och inte minst tillsammans med dig håller vi i det förebyggande arbetet för att nå rätt blodtryck och behandling med mediciner och livsstilsförändringar.

- Vi har drop-in hela dagen för mätning av ditt blodtryck. Välkommen!

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

- Många går med obehandlat högt blodtryck under längre tider vilket innebär stora risker för hjärt- och kärlkomplikationer.

Stora risker med högt blodtryck

citikliniken senior

Ideala blodtryck

Rent generellt är det ideala måltrycket nästan densamma hos hela befolkningen (140/90) men beroende på om man har andra diagnoser och ålder kan måltrycket variera för att minska på risker och undvika komplikationer vid behandling.

Hur arbetar vi med blodtryck?

Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke.

Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) är det viktigt att få ner blodtrycket för att minimera risker för dessa sjukdomar.

Strukturerade metoder

En av vårdcentralens uppgifter är att ta hand om patienter med högt blodtryck och det kan göras på ett mer eller mindre strukturerat sätt.

Precis som för Diabetes och Astma/KOL, några av våra största folkhälsosjukdomar, ska vårdcentralen följa nationella eller regionala vårdprogram.

Hos oss innebär det ett mer kvalificerat sätt att följa upp vissa grupper av patienter på vår livsstilsmottagning och med självskattningsinstrument.

Screening

Många patienter har redan på olika sätt fångats upp av vården där blodtrycksmätning är ett naturligt inslag oavsett diagnos.  Blodtrycksmätningen i sig själv behöver gås igenom eftersom den kan påverkas av s.k vitrockseffekter och hur den faktiskt genomförs.

Drop-in

Vi erbjuder alla som kanske inte har besökt vården på länge att komma till oss för en blodtrycksmätning.

- Högt blodtryck är behandlingsbart vilket betydligt reducerar dina risker.

Vanliga frågor om högt blodtryck

citikliniken senior

- Seniormottagningen är anpassad för dig som är 75+

Mottagning för seniorer 75+

citikliniken senior

Ring bara 020 - 118 118 och dröj kvar så kommer du i kontakt med din egen vårdkontakt på vår mottagning.

Seniormottagning

För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi en Seniormottagning anpassad för 75+ och som även håller samman din vård och omsorg i hemmet och är helt integrerad med hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehab samt vårt demensteam vi behov.

Vi gör hjärt-kärl utredningar, lungfunktion och hanterar din diabetes samt mycket mera.

Vi erbjuder också privatvård om du så önskar. Självklart kan du också enkelt boka tid på nätet och läsa din journal och recept. Det går bra att boka tid med vår online läkare.

Region Stockholm

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och erbjuder vårdcentralens fulla kompetens med utredning, diagnostik och behandling.

Karolinska

Vi har ett fullt utrustat laboratorium för medicinska provtagningar och samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vård och Omsorg

citikliniken senior

En sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för dig som är 65+

VårdcentralCITIKLINIKEN SENIOR
HemvårdCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorserviceCITIKLINIKEN SENIOR

Seniorportaler

citikliniken senior

Besök gärna våra exklusiva portaler Seniorbutiken, Seniorrådet och Seniorakademin.

SeniorbutikenCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorrådetCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorakademinCITIKLINIKEN SENIOR

Alltför många går med obehandlat högt blodtryck under längre tider. Det innebär stora risker för hjärt- och kärlkomplikationer. Högt blodtryck är behandlingsbart vilket betydligt reducerar dina risker. Vi har drop-in hela dagen för mätning av ditt blodtryck. Välkommen.

citikliniken Hypertoni