Konsumentskydd

Citikliniken Senior konsumentskydd

Att handla på nätet bygger inte enbart på förtroende

Vi handlar idag enormt mycket över nätet vilket sätter stora krav på oss handlare men även på dig som konsument så du inte blir lurad.

  • I första steget när du är intresserad av en produkt eller tjänst vill du ju förstå att vi kan leverera vad vi lovar,
  • efter det kommer själva köpprocessen som involverar transaktioner med t.ex ditt bankkonto och inte minst skydd av dina personuppgifter.
  • Sen ska det självklart gå smidigt till att handla rent tekniskt liksom att också få reklamera.

Alla dessa delar hanterar vi under våra generella Policy och under Konsument (sidan du är på nu).

Som konsument är du skyddad enlig lag

Citikliniken Senior följer lagar och bestämmelser för att skydda dig som konsument. När du handlar av oss ska du känna dig trygg och säker med ditt köp och med de köpvillkor och garantier vi utfäster. Vi har allmänna policies och villkor för själva köpprocessen samt användarvillkor hur vår hälsobutik fungerar i relation till dig men också policier hur vi följer regelverk för skydd av dina personuppgifter och integritet. Denna konsumentsida är fokuserad på själva hälsobutiken och köpet i sig och hur du kan kontakta oss om du har frågor om köpprocessen, leveranser, garantier, returer, klagomål med mera.

Både Policies och vårt Konsumentskydd ska förstås i sin helhet.

Våra policies & konsumentskydd i sin helhet

citikliniken senior legalt

Varje policy och avsnitt av konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.

Citikliniken Senior
policy
verksamhet
säkerhetspolicy
integritetspolicy
cookie policy
sociala medier