Ångerrätt och Reklamationer

Citikliniken Senior konsumentskydd

Ångerrätt - 14 dagar

Dina rättigher som konsument är som följer:

  • Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
  • Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.
  • Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till vår kundservice (se nedan).
  • För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
  • Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Detta gäller även för prenumerationer.
  • Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål via samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp utan extra kostnader för dig.

Uttöva din ångerrätt

Vill du utöva ångerrätten kontaktar du vår kundservice.

Kontakta Kundservice

Kundtjänst och Reklamationer

Om du inte är nöjd med våra tjänster, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra allt vi kan för att ställa situationen rätt, eller, om du föredrar, ge dig pengarna tillbaka.

Eventuella klagomål bör i första hand meddelas till vår kundservice (se nedan)

Kontakta Kundservice

Våra policies & konsumentskydd i sin helhet

citikliniken senior legalt

Varje policy och avsnitt av konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.

Citikliniken Senior
policy
verksamhet
säkerhetspolicy
integritetspolicy
cookie policy
sociala medier