Produkter och Prenumerationer

Citikliniken Senior konsumentskydd

Priser

Gällande priser anges på webbplatsen.

Priserna för produkter och tjänster inkluderar moms eller är icke momspliktiga.

Seniorbutiken förbehåller sig rätten till prisändringar.

Kampanjkoder

Kampanjkoder måste anges i den relevanta delen av orderprocessen. Vi kan inte i efterhand tillämpa en kampanjkod på beställningar som redan är gjorda.

Kampanjkoder är vanligtvis begränsade till en användning per kund och bör inte vidarebefordras till ytterligare mottagare.

Kampanjkoder kan också ställas in till ett maximalt antal inlösen. Om vi ​​inte kan acceptera kampanjkoden du har angett kommer det att bero på att koden har löpt ut eller att den högsta inlösennivån för kampanjen är uppfylld. Detta kommer isåfall upplysas i beställningsprocessen och rabatten kommer inte att tillämpas.

Valda kampanjkoder kan vara begränsade för användning mot specifika produkter eller tjänster - detaljer om eventuella begränsningar kommer att meddelas vid den tidpunkt då vi marknadsför kampanjekoden till dig.

Kampanjkoder kan inte bytas mot kontantalternativ eller användas tillsammans med andra kampanjer.

Kampanjkoder kan återkallas eller upphävas utan föregående meddelande av någon anledning. Vi kommer att ge dig information beställningsprocessen om vi inte kan acceptera kampanjkoden du har angett.

Vi kan inte hållas ansvarig för otillgänglighet av webbplatser som kan förhindra användning av kampanjkoder.

Ändringar av dessa användarvillkor kan göras när som helst.

Våra kampanjkoder är endast giltiga för en medlemskapsnivå. Närmare uppgifter om sådana begränsningar kommer att meddelas vid den punkt där vi marknadsför kampanjekoden.

Våra policies & konsumentskydd i sin helhet

citikliniken senior legalt

Varje policy och avsnitt av konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.

Citikliniken Senior
policy
verksamhet
säkerhetspolicy
integritetspolicy
cookie policy
sociala medier