Om oss

citikliniken senior

Vi har en livsviktig uppgift. Citikliniken Senior skapar en modern vård och omsorg för seniorer som ger dig och dina anhöriga en tillgänglig trygghet.

Vi har sedan år 2013 arbetat för en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg anpassad för seniorer där vi håller samman primärvården och omsorgen med vårdcentral, äldremottagning, hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Samtidigt utvecklar vi även tillgänglighetsanpassade digitala lösningar för äldre.

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

Ett certifierat unikt projekt

citikliniken senior

Citikliniken Senior är ett unikt och ISO-certifierat samarbetsprojekt inom ramen för de beställaravtal som finns i Region Stockholm och Norrtälje Kommun. Samarbetet utförs mellan Lugn&Ro Vård och Omsorg AB och Citikliniken Sverige AB samt koncepthållare BraineHealth AB (tidigare Lugn&Ro Akademin) i syfte att på lämpligaste sätt hålla ihop vården och omsorgen för de äldre. Lugn&Ro Vård och Omsorg och Citikliniken Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001 med omfattningen personcentrerad Vård och Omsorg.

I flera delar följer även projektet den modell som kallas för Norrtäljemodellen.

Vård och Omsorg

citikliniken senior

En sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för dig som är 65+

VårdcentralCITIKLINIKEN SENIOR
HemvårdCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorserviceCITIKLINIKEN SENIOR

Seniorportaler

citikliniken senior

Besök gärna våra exklusiva portaler Seniorbutiken, Seniorrådet och Seniorakademin.

SeniorbutikenCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorrådetCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorakademinCITIKLINIKEN SENIOR