Styrelse

citikliniken senior

Vi är hängivna vår vision att göra skillnad inom vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat med hög kontinuitet. Det ger en sammanhållen vård och omsorg med trygg tillgänglighet för dig och dina anhöriga.

Styrelsen består av huvudägarna och grundarna av företaget.


Roger Svensson

Grundare och VD, Verksamhetschef


Roger har sin bakgrund som forskningledare på Karolinska Institutet och Vinnova Center of Execellence inom avancerad cancerbehandling.

Ett flertal projekt har lett till avknoppade företag varav två börsintroducerades.

Roger har alltid verkat inom vård och omsorg samt medicinteknik och grundat och lett flera företag inom området.

Roger har doktorsexamen från Stockholms universitet / Karolinska Institutet och MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt Leg. Sjukhusfysiker.


Sirpa Rissanen

Grundare


Sirpa är medgrundare till Citikliniken.

Sirpa har över 35-års erfarenhet inom vård och omsorg med fokus inom äldreomsorg och psykiatri. 

Sirpa har ett starkt engagemang för äldre och en finsk sisu, en oslagbar kombination parat med en moralisk kompass vilka alltid utgör en ledstjärna för våra ställningstagande både affärsmässigt och gentemot alla våra relationer.

Sirpa är utbildad undersköterska och har sedermera studerat till kulturvetare på Stockholms Universitet.Isabella Svensson Rissanen

Grundare


Isabella är grundare av Citikliniken med huvudsaklig uppgift att implementera infrastruktur och vårdprogram.

Isabella driver bl.a utvecklingen av Lugn&Ro Doktorn, en telemedicinlösning med virtuella doktorer.

Isabella är en erfaren projekt- och IT-systemschef och utvecklare av kvalitetsledningssystem för hälsovårdslösningar inom diabetes, astma och hypertoni.

Hon ansvarar för att på kliniken införa flera offentliga digitala sjukvårdstjänster, 1177 Vårdguiden, i Stockholms län.

Hon har studier inom vetenskapsteori, kultur och media från Stockholms universitet.