Vi bryr oss

citikliniken senior

Vi arbetar med människor för människor och engagerar oss i vårt  samhälle både lokalt och globalt.

Vi är ett företag som är mer eller mindre beroende av att välfärden är solidariskt skattefinansierad. Med dessa skattemedel, som vi alla bidrar till inklusive våra anställda, så vill vi bidra till en hög kvalitet i vård och omsorg och samtidigt ha ett stort samhällsengagemang där det sociala ansvarstagandet är centralt. Vi skeppar inga pengar till några skatteparadis, men navigerar med stort hjärta och patos för dem som behöver någon form av stöd.

Att arbeta engagerat och uthålligt inom flera områden och inte minst med hjärta menar vi är grunden för långsiktig hållbarhet.

Vi tar socialt ansvar

citikliniken senior

Vår ambition är att ta ett socialt ansvar inom sex olika områden nämnligen för; arbetsmiljön, bygden, kvalitet inom vård och omsorg, vår miljö, jämställdheten och globalt.

Arbetsmiljö

citikliniken senior

Hög kvalitet och god arbetsmiljö hänger ihop som handen i handsken och det vill vi symbolisera med symbolen yin&yang.

Ett kvalitetshjul för ständig förbättring av både kvalitet och arbetsmiljö.

Vi blir bättre av att:

 • arbeta systematiskt
 • alla är delaktiga
 • vi lyssnar på kunder och personal

Ansvar för bygden

citikliniken senior

Att våra ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden kanske är det viktigaste som vi gör. Inte minst överför vi goda värderingar över generationer.

Skattemedel används effektivt och ingår i ett naturligt lokalt kretslopp båda via anställda och lokala leverantörer.

Vi tar lokalt ansvar med

 • generationsbryggor
 • god värdegrund
 • återföring av skattemedel
 • arbetsmarknadspolitik

Kvalitet inom vård och omsorg

citikliniken senior

Den svenska välfärdsmodellen är i grunden är bra med uttökad självbestämmande. Där kan valfrihet visa sin starkaste sida när äldre har stora behov av vård och omsorg.

Vårt förhållningssätt

vi deltar i kommunens arbete med dess värdegrund.

vi har och utvecklar innovativa koncept för att förebygga en god hälsa.

vi arbetar i små personcentrerade team för att skapa kontinuitet och trygghet.

vi arbetar salutogent som innebär sammanhang, begriplighet och meningsfullhet.

Ansvar för vår miljö

citikliniken senior

Vi har ett långsiktigt miljöarbete för ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vårt systematiska bidrag är att följa de riktlinjer och policys som ställs av beställarna inom vård och omsorg.

Några praktiska exempel:

 • miljöcertifierade

 • källsortering

 • ansvar i leveranstörsled

 • miljöbilar

Jämställdhet

citikliniken senior
Vi vill erbjuda kvinnor och män en arbetsmiljö med lika rättigheter och möjligheter med individuellt utformade arbetsvillkor.

Några praktiska exempel:

 • personalen ska känna trygghet i sitt arbete.
 • främja personlig utveckling.
 • nå en balans mellan arbete och familjeansvar

Globalt ansvar

citikliniken senior

Grundarna till Citikliniken kanaliserar sitt globala ansvarstagande via ett egenutvecklat koncept inEmpathy.org

inEmpathy har som huvudmål att förbättra livschanserna för framförallt unga kvinnor i utvecklingsländer. Detta gör vi genom att utveckla kraften i digital hälso- och sjukvård i dessa länder.

Läs mer om inempathy.org

Några exempel:

 • vaccinerat tiotusentals barn via UNICEF´s världsbarn.

 • donerat små men betydelsfulla medel till Hand-in-Hand

 • donerat små men betydelsfulla medel till Malala Fund

 • utvecklar ny teknik för att bota och lindra folkhälsosjukdomar