Coronavirus

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen. Citikliniken Senior – Citikliniken och Lugn&Ro, i Norrtälje startar ett mobilt primärvårdsteam tillsammans med Vårdbolaget Tiohundra för att avlasta Norrtälje Sjukhus under Corona-epidemin.   Coronaviruset framfart i Region Stockholm innebär stora utmaningar för regionens alla sjukhus. Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje har anpassat styrande regelverk i Region …

Senior med skarp blick

Vården hos Citikliniken Senior sparar viktiga vårdplatser i en pressad vård.

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar. Efter att en patient är färdigbehandlad på sjukhus skrivs denne ut från sjukhuset. Vid behov tar öppenvården över den fortsatta vården och rehabiliteringen av patienten. Ett gott omhändertagande av patienten i öppenvården minskar betydligt risken för återinläggning på …

Citikliniken Senior

Nära vård och omsorg för seniorer

Citikliniken Senior erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet I Citikliniken Senior håller vi samman vårdcentralens utbud med vården och omsorgen hemma vilket skapar en trygg och tillgänglig vård för våra äldre.   Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje och omsorgföretaget Lugn&Ro Vård och Omsorg bildar samarbetet Citikliniken Senior för att ge en bättre och nära vård med hög kontinuitet för våra …

Kontinuitet i äldreomsorgen

Lugn&Ro är en av de främsta vårdgivarna i Sverige gällande personaltäthet i äldreomsorgen enligt mätningar

Lugn&Ro erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet   Personaltätheten i Lugn&Ro´s äldreomsorg tillhör de främsta i Sverige enligt senaste mätningarna. Att uppnå en h​ög kvalitet inom vård och omsorg innebär att den bör vara personcentrerad och utgå från individen. En förutsättning för det är att vården och omsorgen är sammanhållen med hög kontinuitet eller personaltäthet dvs vårdpersonalen …