Kontinuitet i äldreomsorgen

Lugn&Ro är en av de främsta vårdgivarna i Sverige gällande personaltäthet i äldreomsorgen enligt mätningar

Lugn&Ro erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet   Personaltätheten i Lugn&Ro´s äldreomsorg tillhör de främsta i Sverige enligt senaste mätningarna. Att uppnå en h​ög kvalitet inom vård och omsorg innebär att den bör vara personcentrerad och utgå från individen. En förutsättning för det är att vården och omsorgen är sammanhållen med hög kontinuitet eller personaltäthet dvs vårdpersonalen …