Coronavirus

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen. Citikliniken Senior – Citikliniken och Lugn&Ro, i Norrtälje startar ett mobilt primärvårdsteam tillsammans med Vårdbolaget Tiohundra för att avlasta Norrtälje Sjukhus under Corona-epidemin.   Coronaviruset framfart i Region Stockholm innebär stora utmaningar för regionens alla sjukhus. Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje har anpassat styrande regelverk i Region …

Senior med skarp blick

Vården hos Citikliniken Senior sparar viktiga vårdplatser i en pressad vård.

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar. Efter att en patient är färdigbehandlad på sjukhus skrivs denne ut från sjukhuset. Vid behov tar öppenvården över den fortsatta vården och rehabiliteringen av patienten. Ett gott omhändertagande av patienten i öppenvården minskar betydligt risken för återinläggning på …