Demensvård

citikliniken senior

Att få en demenssjukdom skapar ofta stor oro hos den drabbade och dess anhöriga. Misstanke om demenssjukdom kräver professionell utredning och hantering. Vårt multi-professionella demensteam utreder och bringar bättre ordning i vardagen för den som har sjukdomen eller vid misstänkt demenssjukdom. Att hålla ihop hela vården och omsorgen är särskilt viktigt i demensvården och likväl att arbeta personcentrerad med i synnerhet hög kontinuitet tillsammans med den demenssjuke. 

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

Lär mer om god demensvård

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vård och omsorg för den som har demensjukdom eller misstänkt demenssjukdom finns mer information på Lugn&Ro´s hemsida.

DemensvårdLUGN&RO VÅRD OCH OMSORG

Vi håller samman din vård och omsorg

Vi erbjuder ett helhetstänk för dig med större behov där vi håller ihop vården och omsorgen med vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab.

Det skapar en personcentrad tillgänglig trygghet för dig som  patient.