Din Vårdkontakt

citikliniken senior

Du har en kontaktperson hos oss som är din vårdkontakt och lätt att nå. Det kan vara en sjuksköterska eller någon annan vårdkontakt som lämpar sig bra för dina medicinska behov och som du trivs att samarbeta med. Det viktiga är att din vårdkontakt är tillgänglig och koordinerar dina vårdbehov. Vårdkontakten arbetar även nära hemsjukvården och hemtjänsten vid behov.

Ring din vårdkontaktCITIKLINIKEN SENIOR

Utskrivning från sjukhus

Om olyckan har varit framme och du behöver läggas in på sjukhus ska redan sjukhusets läkare tidigt i samband med inskrivningen bedömma ditt behov av vårdkontakt i öppenvården. På så sätt kan vi inom öppen vården mycket enklare samordna din vård och omsorg tidigt tillsammans med dig när sedan skrivs ut från sjukhuset.

020-118 118

Du som är 75+ kan ringa din vårdkontakt på vårt 020-nummer.

Ring och dröj kvar!