Hemrehab

citikliniken senior

För dig som är i behov av rehabilitering i hemmet erbjuder vi både enstaka och kontinuerliga rehabinsatser i hemmet. Det är inget remisstvång för rehabinsatser och efter bedömning kan vi skriva in dig i rehabiliteringen.

I hemrehabiliteringen förskriver vi hjälpmedel, gör riskbedömingar och ger stöd för bostadanpassning samt med din rehabiliterande sjukgymnastik i hemmet. Tillsammans med dig och din vårdkontakt eller samordnare hos oss håller vi samman din vård och omsorg.

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

Hemrehab med Lugn&Ro

När du har svårigheter att ta till dig rehabiliterande insatser på annan plats än i hemmet hjälper vårt rehab-team dig. Vår arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans med annan stöd personal hjälper dig med din rehabilitering t.ex vid hemgång från sjukhuset. Du kan vara i behov av bostadsanpassningar och undanröjning av risker i ditt hem för att få vardagen att fungera. Vårt rehabteam förskriver hjälpmedel och stöttar dig i din rehabiliterande sjukgymnastik.

Oavsett hur ditt behov av  hemrehab ser ut arbetar vi i små personcentrerade team där de arbetar obehindrat mellan vår vårdcentral och i din äldreomsorg och är i kontakt med annan vård- eller omsorgspersonal vid behov.

Du är välkommen att ringa vår Guldentré 020-118 118 för mer information så berättar din vårdkontakt hur det går till.

Här kan du läsa mer om hur vår hemrehab fungerar i Norrtälje.

HemrehabLUGN&RO VÅRD OCH OMSORG

Vi håller samman din vård och omsorg

Vi erbjuder ett helhetstänk för dig med större behov där vi håller ihop vården och omsorgen med vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab.

Det skapar en personcentrad tillgänglig trygghet för dig som  patient.