Välkommen

citikliniken senior

Citikliniken Senior är för dig som är 65+. Det innebär att vi sätter stor prestige i att vara särskilt bra på att möta medicinska och andra frågeställningar som hör åldern till. Vi erbjuder en exklusiv sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg anpassad för seniorer.

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

- Citikliniken Senior är för dig som kommit lite längre på livets resa.

Ett sammanhållet unikt erbjudande

citikliniken senior

Vid behov så håller vi ihop din vård på vårdcentralen med din vård och omsorg hemma.

Vårdcentralen

Utredning-Behandling av läkare och psykolog | Rådgivning | Medicinsk Provtagning - Patientnära anlyser i toppmodernt lab - Analys på Karolinska Universitetslaboratoriet | Seniormottagning | Diabetesvård

Vård Hemma

Hemtjänst | Hemsjukvård | Hemrehabilitering | Demensteam | Samordnad Individuell Planering

Högkostnadsskydd

Som alla vårdcentraler i Region Stockholm har vi högkostnadsskydd och sedvanliga patienttaxor

- Seniormottagningen är anpassad för dig som är 75+

Mottagning för seniorer 75+

citikliniken senior

Ring bara 020 - 118 118 och dröj kvar så kommer du i kontakt med din egen vårdkontakt på vår mottagning.

Seniormottagning

För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi en Seniormottagning anpassad för 75+ och som även håller samman din vård och omsorg i hemmet och är helt integrerad med hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehab samt vårt demensteam vi behov.

Vi gör hjärt-kärl utredningar, lungfunktion och hanterar din diabetes samt mycket mera.

Vi erbjuder också privatvård om du så önskar. Självklart kan du också enkelt boka tid på nätet och läsa din journal och recept. Det går bra att boka tid med vår online läkare.

Region Stockholm

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och erbjuder vårdcentralens fulla kompetens med utredning, diagnostik och behandling.

Karolinska

Vi har ett fullt utrustat laboratorium för medicinska provtagningar och samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vi är till för dig

Vård och Omsorg

citikliniken senior

En sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för dig som är 65+

VårdcentralCITIKLINIKEN SENIOR
HemvårdCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorserviceCITIKLINIKEN SENIOR

Seniorportaler

citikliniken senior

Besök gärna våra exklusiva portaler Seniorbutiken, Seniorrådet och Seniorakademin.

SeniorbutikenCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorrådetCITIKLINIKEN SENIOR
SeniorakademinCITIKLINIKEN SENIOR

Ditt val - Vårdval och Kundval

citikliniken senior

Du kan välja Citikliniken Senior både i Vårdvalet och i Kundvalet för att åtnjuta heltäckande kontinuitetsvård och omsorg. Väljer du oss i Vårdvalet så listar du dig på Citikliniken Hälsocentral Norrtälje. Väljer du oss i Kundvalet så ringer du kommunens bistånd och begär Lugn&Ro Vård och Omsorg som utförare. Du kan vara listad på annan vårdcentral men ha hemtjänst hos oss och vice versa.

Kontakta/Besök ossCITIKLINIKEN SENIOR

Vårdval - Lista dig

citikliniken senior

Fördelar vid listning

Smidigare vid redan etablerad kontakt | Du träffar samma läkare | Sammanhållen journal över regionen | Samma läkare vid uppföljning | Årliga kallelser vid kroniska sjukdomar | Årliga vaccinationer där vi följer dig

Vård hos Citikliniken

Utredning-Behandling av läkare och psykolog | Rådgivning | Medicinsk Provtagning - Patientnära anlyser i toppmodernt lab - Analys på Karolinska Universitetslaboratoriet | Seniormottagning | Diabetesvård

Online: Tidsbokning | Journal | Kommunikation med Vårdkontakt | Receptförlängning | Online-läkare

Seniormottagning 75+

Vårdkontakt | Kontaktingång 020-118 118 utan tonval | Medicinsk Provtagning i samarbete med Karolinska | Utredning & Behandling av kroniska sjukdomar - Hjärta och Kärl, Diabetes m.m

Lista dig - Hur, Var, När?CITIKLINIKEN

Kundval - Du bestämmer

citikliniken senior

Du kan välja oss i kundvalet vid behov av hemtjänst, hemsjukvård, hemrehab.

Ring biståndet i kommunen eller kontakta oss direkt.

Hemtjänst

Kontaktperson | Omvårdnad | Service | Personligt anpassat stöd | Ledsagning | Delegerade sjukvårdsinsatser

Hemsjukvård

Kontaktsjuksköterska | Rådgivning | Omvårdnad | Sjukvårdsinsatser

Hemrehab

Bostadsanpassning | Hjälpmedel | Arbetsterapeut| Sjukgymnast

Läs mer...Lugn&Ro Vård och Omsorg