transparens och öppenhet

citikliniken senior

För att stärka allmänhetens förtroende för vård och omsorg i privat regi har vi med Vårdföretagarna ingått en överenskommelse kring transparens och öppenhet i vård och omsorg. Nedan presenterar vi därför för allmänheten sammandrag av intressant information om vårt företag. Informationen finns i andra publika källor och/eller på denna webbplats.

Kontaktinformation

Citikliniken Sverige AB

Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

kontakt@citikliniken.com

roger.svensson@citikliniken.com

Ägare

Familjen Svensson Rissanen

Styrelse

Roger Svensson (VD, Ordf)

Isabella Svensson Rissanen (vice VD)

Sirpa Rissanen

Bolagets resultat

Öppna källor: Bolagsverket och t.ex. www.allabolag.se

2017: Omsättning 29,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 240 tSEK

2016: Omsättning   27,0 mSEK, Vinstmarginal -1,9% Resultat -716 tsek

2015: Omsättning   21,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 107 tSEK

2014: Omsättning 14,8 mSEK, Vinstmarginal 1,6%  Resultat 192 tSEK

2013: Omsättning   6,6 mSEK, Vinstmarginal 8,0% Resultat 481 tsek

2012: Omsättning   2,5 mSEK, Vinstmarginal 4,9%  Resultat 16 tSEK

Basfakta om verksamheten

Citikliniken är en utförare som verkar inom Lagen om Valfrihet (LOV).
Hos oss gäller Tillgänglig Trygghet. Med Tillgänglig menar vi att det ska vara lätt att nå oss och att du når rätt kompetens när du behöver den. Med Trygghet menar vi att du ska känna förtroende för oss och vår kompetens.

Citikliniken har auktorisation att bedriva husläkarmottagning (vårdcentral) i Norrtälje Kommun (Vårdvalet) samt Seniormottagning.
Citikliniken bedriver en integrerad verksamhet med Lugn&Ro Vård och Omsorg för att uppnå rätt kompetens i rätt tid.

Citikliniken har ca 3500 listade patienter på mottagningen och i samarbete med Lugn&Ro Vård och Omsorg med ca 125 brukare.

Självdeklaration

För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem och följer Socialstyrelsens rekommendationer SOFS 2011:6 för ledningssystem. Följsamheten är dessutom krav vid alla auktorisationer vi avtalat med kommuner och landsting vi verkar i. Vi avger även årligen en patientsäkerhetsberättelse.

ISO certifiering personcentrerad vård

Citikliniken Sverige AB är isocertifierad i enlighet med Kvalitet ISO 9001:2015 och Miljö 14001:2015. Det innebär att verksamheten revideras internt och externt av oberoende revisorer.

Patient- och brukarundersökningar

Verksamhetens kvalitetsresultat finns att hämta i öppna officella källor presenterade av kommuner, landsting och myndigheter såsom t.ex Socialstyrelsens ”Äldreguiden”.

Personalinformation

Citikliniken har ca 20 medarbetare varav vissa är under säsong (t.ex sommartid).
Vi har läkarspecialister inom allmännmedicin, invärtesmedicin, geriatrik, företagshälsovård, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, ergonom, sjukgymnast. 
Sjuktalen är under 1%.

Kollektivavtal

Citikliniken är medlem i Vårdföretagarna (Almega) och har tecknat kollektivavtal.