Värdegrund

citikliniken senior

Vi på Citikliniken Senior sätter stort värde i att skapa tillgänglig trygghet för våra patienter och kunder. Mötet med våra patienter ska genomsyras av respekt och tillit och när de som bäst behöver den. Det åstadkommer vi genom att erbjuda en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet.